fbpx

ממונה על פניות הציבור

פניות הציבור

פניות ותלונות בנושא קרנות נאמנות המנוהלות ע”י אילים קרנות נאמנות בע”מ (להלן: “החברה”), 

ניתן להעביר לאביגיל בן אוריה-כהן*, ממונה על פניות הציבור בחברה (להלן: “הממונה”).

להלן פרטי ההתקשרות:

כתובת דוא”ל: [email protected]

טלפון:  09-0707182

פקס: 09-9570444

כתובת: רחוב המנופים 8, ת.ד. 2167 בית אופק, הרצליה פיתוח 4672559

שעות הפעילות:

שעות פעילות הממונה הינן בימים א’-ה’, בין השעות 08:30-17:30, למעט בערבי חג וחגים.

לוח זמנים לטיפול בפנייה:

הממונה מתחייב לשלוח לפונה תשובה על קבלת הפניה תוך 7 ימי עסקים מיום קבלת הפניה; הממונה מתחייב לשלוח לפונה תשובה בכתב תוך 21 ימי עסקים מיום קבלת הפניה.

פירוט המידע והמסמכים הנדרשים מהפונה לשם בירור הפנייה :
פרטים אישיים (שם פרטי, שם משפחה, ת.ז), שמן המלא של קרנות הנאמנות הרלוונטיות, תאריך הפנייה, פירוט הפנייה, טלפון, מייל, כתובת, מסמכים נלווים הקשורים לנושא הפנייה במידה וישנם. במידה והפונה מעוניין להתלונן באופן אנונימי: יש לציין בשם פרטי ושם משפחה “אנונימי” ואם הפונה ירצה שתוחזר לו תשובה למקור התקשרות לא מזוהה, יציין מהו.

כללים לטיפול בפנייה:

ניתן לפנות לממונה על פניות הציבור בכל אחת מדרכי ההתקשרות המצוינות לעיל.

מומלץ לפרט ככל הניתן את הפנייה ולהעביר את כל המסמכים הרלוונטיים על מנת לקצר תהליכים ולסייע במתן מענה הטוב ביותר. הממונה מתחייב לבדוק את הפנייה/תלונה לעומק, תוך שימוש בכל המידע הרלוונטי לצורך בדיקתו, במסגרת לוחות הזמנים המפורטים לעיל.