fbpx

אודות

אילים קרנות נאמנות בע"מ נוסדה בשנת 1982. החברה מנהלת 26 קרנות נאמנות ומספקת פתרונות השקעה ייעודיים ומדויקים באפיקים השונים. שיטת ניהול ההשקעות באילים אקטיבית וכוללת מחקר מעמיק ואנליזה של החברות וני"ע הנסחרים בשוק והמונפקים על ידן תוך שימת דגש על מקצועיות, אחריות ושקיפות. לאילים קרנות נאמנות ידע וניסיון ארוך שנים בניתוח חברות תוך בחירה סלקטיבית ומושכלת של ני"ע הנסחרים מתחת לערכם הכלכלי בשילוב מדיניות ניהול סיכונים קפדנית השואפת לנטרל סיכוני שוק וסיכונים עסקיים . כל נייר ערך המוחזק בכל אחת מהקרנות מנותח ע"י מחלקת המחקר במקביל לפגישות עם אנשי מפתח בחברות ולאחר מכן מועלים הנתונים לסיעור מוחות בפורום השקעות רחב הכולל את מנהלי ההשקעות והאנליסטים. שיטת ניהול ההשקעות מלמטה למעלה ברמת נייר הערך הבודד (המכונה BOTTOM UP) ייחודית ומאפיינת את אילים קרנות נאמנות.

אילים קרנות נאמנות מציעה לבחירתך מגוון קרנות, בארבעה אפיקים עיקריים:
קרנות אג"ח ממשלתי – באפיק השקלי, הצמוד מדד והצמוד מט"ח.
קרנות אג"ח קונצרני – ברמות סיכון משתנות.
קרנות מעורבות – ברמות סיכון משתנות.
קרנות מנייתיות – בשווקי המניות בארץ ובחו"ל.